tel.608 782 558
educata.poradnia@gmail.com
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  Nowa oferta w Poradni:

  Terapia dysfagii kliknij po więcej informacji

  Terapia INPP kliknij po więcej informacji

  Arteterapia kliknij po więcej informacji

   

  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Logopeda

  Diagnoza logopedyczna obejmuje:

  1. Wywiad rozwojowy z rodzicem – bardzo ważne jest, by rodzic przypomniał sobie o najistotniejszych momentach w życiu dziecka począwszy od przebiegu ciąży, po poród, okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy. Warto również wiedzieć, czy w najbliższej rodzinie dziecka występowały wady wymowy.

  2. Ocenę artykulacji dziecka – logopeda w trakcie zabawy z dzieckiem i swobodnej rozmowy oraz przy pomocy kolorowych obrazków sprawdza które głoski są wymawiane nieprawidłowo.

  3. Ocenę budowy i sprawności narządów mowy – do prawidłowej artykulacji potrzebne są sprawne język, wargi, podniebienie. Wady zgryzu, przetrwały niemowlęcy sposób połykania, ustny tor oddechowy również utrudniają dziecku opanowanie ładnego mówienia.

  4. Ocenę słuchu fonemowego – czyli umiejętność odróżniania jednej głoski od drugiej w konkretnej wypowiedzi (kura – kula, góra – kura, koza – kosa, Tomek – domek).

  5. Ocenę rozumienia mowy oraz rozwój słownika dziecka .

  Wizyta diagnostyczna kończy się przedstawieniem rodzicom wniosków z przeprowadzonego badania. Logopeda informuje o potencjalnych zagrożeniach w rozwoju mowy i proponuje ewentualną terapię. Rodzic otrzymuje również wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

   

  Terapia logopedyczna to różnorodne oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń porozumiewania się. W naszym gabinecie terapia logopedyczna obejmuje:

  1. Terapię opóźnionego rozwoju mowy.

  2. Usuwanie wad wymowy :

  • kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k,

  • gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g,

  • seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,

  • reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r,

  • mowa bezdźwięczna.

  3. Terapię dzieci z wadą słuchu i niesłyszących.

  4. Terapię zaburzeń mowy:

  • u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,

  • u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

  • u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja).

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl