tel.608 782 558
educata@educata.pl
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  EDUCATOWE KONTO BANKOWE

  EDUCATA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WROCŁAWIU 
  BZ WBK numer rachunku 15 1090 2398 0000 0001 3361 1186
  SZKOLENIA Z DR MARZENĄ MACHOŚ

  1. NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI! OD CZEGO ZACZĄĆ? - DIAGNOZA I TRENING BAZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH - 27 stycznia 2018 r.

  szczegóły szkolenia: kliknij tutaj

  2. GUGUHOPLA, OD ZABAWY DO MÓWIENIA. OD SAMOGŁOSKI DO ZDANIA OBRAZKOWO-LITEROWEGO. PROPOZYCJA AUTORSKA - 28 stycznia 2018 r. Szczegóły szkolenia: kliknij tutaj

  ZOSTAŁO KILKA WOLNYCH MIEJSC. NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 19 STYCZNIA :-)

   

   

   

   

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  EDUCATOWY BLOG

  Zapraszamy do odwiedzin na naszym blogu: kliknij tutaj

   

  Logopeda

  Diagnoza logopedyczna obejmuje:

  1. Wywiad rozwojowy z rodzicem – bardzo ważne jest, by rodzic przypomniał sobie o najistotniejszych momentach w życiu dziecka począwszy od przebiegu ciąży, po poród, okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy. Warto również wiedzieć, czy w najbliższej rodzinie dziecka występowały wady wymowy.

  2. Ocenę artykulacji dziecka – logopeda w trakcie zabawy z dzieckiem i swobodnej rozmowy oraz przy pomocy kolorowych obrazków sprawdza które głoski są wymawiane nieprawidłowo.

  3. Ocenę budowy i sprawności narządów mowy – do prawidłowej artykulacji potrzebne są sprawne język, wargi, podniebienie. Wady zgryzu, przetrwały niemowlęcy sposób połykania, ustny tor oddechowy również utrudniają dziecku opanowanie ładnego mówienia.

  4. Ocenę słuchu fonemowego – czyli umiejętność odróżniania jednej głoski od drugiej w konkretnej wypowiedzi (kura – kula, góra – kura, koza – kosa, Tomek – domek).

  5. Ocenę rozumienia mowy oraz rozwój słownika dziecka .

  Wizyta diagnostyczna kończy się przedstawieniem rodzicom wniosków z przeprowadzonego badania. Logopeda informuje o potencjalnych zagrożeniach w rozwoju mowy i proponuje ewentualną terapię. Rodzic otrzymuje również wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

   

  Terapia logopedyczna to różnorodne oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń porozumiewania się. W naszym gabinecie terapia logopedyczna obejmuje:

  1. Terapię opóźnionego rozwoju mowy.

  2. Usuwanie wad wymowy :

  • kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k,

  • gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g,

  • seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,

  • reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r,

  • mowa bezdźwięczna.

  3. Terapię dzieci z wadą słuchu i niesłyszących.

  4. Terapię zaburzeń mowy:

  • u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,

  • u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

  • u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja).

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl