tel.608 782 558
educata.poradnia@gmail.com
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  Nowa oferta w Poradni:

  Terapia dysfagii kliknij po więcej informacji

  Terapia INPP kliknij po więcej informacji

  Arteterapia kliknij po więcej informacji

   

  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Diagnoza

  Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) na podstawie USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)

  Wydajemy opinie w sprawie:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
  • przyspieszenia obowiązku szkolnego
  • odroczenia obowiązku szkolnego
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne)
  • podjęcia pracy zarobkowej lub innych zajęć przez dzieci i młodzież przed 15 rokiem życia

  Poradnia wydaje także opinie psychologiczne dla potrzeb zespołów orzekających o niepełnosprawności dzieci i młodzieży.

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl