tel.608 782 558
educata@educata.pl
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  EDUCATOWE KONTO BANKOWE

  EDUCATA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WROCŁAWIU 
  BZ WBK numer rachunku 15 1090 2398 0000 0001 3361 1186
  SZKOLENIA Z DR MARZENĄ MACHOŚ

  1. NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI! OD CZEGO ZACZĄĆ? - DIAGNOZA I TRENING BAZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH - 27 stycznia 2018 r.

  szczegóły szkolenia: kliknij tutaj

  2. GUGUHOPLA, OD ZABAWY DO MÓWIENIA. OD SAMOGŁOSKI DO ZDANIA OBRAZKOWO-LITEROWEGO. PROPOZYCJA AUTORSKA - 28 stycznia 2018 r. Szczegóły szkolenia: kliknij tutaj

  ZOSTAŁO KILKA WOLNYCH MIEJSC. NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 19 STYCZNIA :-)

   

   

   

   

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  EDUCATOWY BLOG

  Zapraszamy do odwiedzin na naszym blogu: kliknij tutaj

   

  Diagnoza

  Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

  Wydajemy opinie w sprawie:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) i odpowiedniego dostosowania warunków sprawdzianu w klasie VI oraz egzaminów kończących kolejne etapy edukacyjne (gimnazjalny, matura, egzamin zawodowy)
  • przyspieszenia obowiązku szkolnego
  • odroczenia obowiązku szkolnego
  • spełniania przez dziecku obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
  • indywidualnego programu lub toku nauki
  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne)
  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Poradnia wydaje także opinie psychologiczne dla potrzeb zespołów orzekających o niepełnosprawności dzieci i młodzieży.

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl