tel.608 782 558
educata.poradnia@gmail.com
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  Nowa oferta w Poradni:

  Terapia dysfagii kliknij po więcej informacji

  Terapia INPP kliknij po więcej informacji

  Arteterapia kliknij po więcej informacji

   

  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  WWRDz

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) organizuje się dla dziecka z niepełnosprawnością, które nie rozpoczęło nauki w szkole, posiadającego opinię o potrzebie WWRD, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  Podstawa prawna:

  USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290)
  Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635)

  Opinię WWR można realizować w:

  • przedszkolu i innych formach wychowania  przedszkolnego
  • szkole podstawowej, w tym specjalnej w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 USO
  • publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  specjalistycznej (jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie WWRD)
  • domu rodzinnym dziecka (w szczególności z dzieckiem, które nie ukończyło 3r.ż.)

  WWR prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka, poradni. W naszej poradni w skład zespołu wchodzą specjaliści:

  - psycholog

  - pedagog specjalny (surdopedagog/ oligofrenopedagog)

  - neurologopeda kliniczny ze specjalnością wczesnej interwencji logopedycznej

  - terapeuta integracji sensorycznej

  - terapeuta Integracji Sensorycznej (SI).

  Liczba i rodzaj zajęć teraeutycznych ustalana jest pzrez Dyrektora wspólnie z rodzicem, w zależności od potrzeb dziecka oraz możliwości realizacji poszczególnych zajęć przez Poradnię.

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl