tel.608 782 558
educata@educata.pl
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  EDUCATOWE KONTO BANKOWE

  EDUCATA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WROCŁAWIU 
  BZ WBK numer rachunku 15 1090 2398 0000 0001 3361 1186
  SZKOLENIA Z DR MARZENĄ MACHOŚ

  1. NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI! OD CZEGO ZACZĄĆ? - DIAGNOZA I TRENING BAZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH - 27 stycznia 2018 r.

  szczegóły szkolenia: kliknij tutaj

  2. GUGUHOPLA, OD ZABAWY DO MÓWIENIA. OD SAMOGŁOSKI DO ZDANIA OBRAZKOWO-LITEROWEGO. PROPOZYCJA AUTORSKA - 28 stycznia 2018 r. Szczegóły szkolenia: kliknij tutaj

  ZOSTAŁO KILKA WOLNYCH MIEJSC. NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 19 STYCZNIA :-)

   

   

   

   

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  EDUCATOWY BLOG

  Zapraszamy do odwiedzin na naszym blogu: kliknij tutaj

   

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) organizuje się dla dziecka z niepełnosprawnością, które nie rozpoczęło nauki w szkole, posiadającego opinię o potrzebie WWRD, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  Podstawa prawna:

  • akt ustawodawczy:

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art.71b ust. 2a, 2b, 3, 3a oraz art. 71b ust. 7 pkt 1

  • akty wykonawcze:

  Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

  Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych

  Opinię WWR można realizować w:

  • przedszkolu i innych formach wychowania  przedszkolnego
  • szkole podstawowej, w tym specjalnej §w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 USO
  • publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  specjalistycznej (jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie WWRD)
  • domu rodzinnym dziecka (w szczególności z dzieckiem, które nie ukończyło 3r.ż.)

  WWR prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka, poradni. W naszej poradni w skład zespołu wchodzą specjaliści:

  - psycholog

  - pedagog oraz pedagog specjalny (surdopedagog)

  - neurologopeda kliniczny ze specjalnością wczesnej interwencji logopedycznej

  - fizjoterapeuta

  - terapeuta Integracji Sensorycznej (SI).

   

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl