tel.608 782 558
educata@educata.pl
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  Akcja "Poradnia z sercem"

  Kliknij po więcej informacji

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Emisja głosu jako kluczowy etap samowiedzy każdego logopedy oraz terapia oddechowa i emisyjna w pracy z pacjentem

  WARSZTATY NAUKOWO – SZKOLENIOWE

  EMISJA GŁOSU JAKO KLUCZOWY ETAP SAMOWIEDZY KAŻDEGO LOGOPEDY ORAZ TERAPIA ODDECHOWA I EMISYJNA W PRACY Z PACJENTEM

   

  Prowadzący: Edwin Bażański – aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, logopeda, neurologopeda kliniczny, terapeuta emisji głosu. Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.  Od dwudziestu lat zajmuje się poszukiwaniem skutecznych metod wydobywania głosu u osób nie tylko zajmujących się zawodowo pracą głosem ale także u osób z upośledzeniami oraz u osób z niepłynnością mowy.

  Program:

  1. Archetyp parametrów oddechowych czyli anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania prawidłowego oddechu oraz anatomiczne uwarunkowania części twarzowej w wywoływaniu dźwięku.  
  2. Typologia oddechu – podziały  ze względu na płeć, funkcjonowanie czynnościowe i społeczne. Zróżnicowanie oddechowe u obojga płci warunkujące specyfikę głębokości oddechowej, prawidłowości, upośledzenia.
  3.  Etapy rozwoju oddechowego we wszystkich okresach rozwojowych.
  4. Metody diagnozowania upośledzeń pracy przepony. Podział anomalii przeponowych z uwzględnieniem głębokości przeponowo-rezonacyjnej.  Aktywizacja przepony poprzez trening wysiłkowy.
  5. Rezonator czaszkowy, piersiowy i brzuszny. Rejestratory tonów niskich i wysokich.
  6. Appoggio – podparcie oddechowe jako apogeum
  7. Terapia oddechowa jako dążenie do wsparcia rozwoju językowego:
  •      diagnoza per oculis
  •      diagnoza sensoryczno-manualna
  •      diagnoza rezonacyjna
  •      diagnoza iluminacji dźwiękowo –myślowej

         8. Terapia psychostymulacji oddechowej jako priorytetowy element treningu w dysfunkcjach: Zespół Downa, upośledzenia w stopniu umiarkowanym, niepłynność mowy, afazja.

  • „stres komunikacyjny”   w autyzmie czyli neurotyczny lęk przed „mówieniem przeponowym” (przykładowe materiały filmowe)
  • „uduszony głos” czyli krtaniowy i tchawiczy charakter  głosu w Zespole Downa (przykładowe materiały filmowe)
  • Technika Delikatnego Startu Mowy (TDSM) oraz Technika Przedłużonego Mówienia (TPM) u osób z niepłynnością mowy
  • „wybudzanie głosu” czyli spastyka głosu w afazji

        9. Ćwiczenia energetyzujące i relaksacyjne. Wydobywanie odpowiedniej barwy głosu i  tonacji.

        10. Ćwiczenia głosowe z  zakresu Metod Prezentacji Osobistej  z zastosowaniem „sinusoidalności  głosowej” w przemówieniu publicznym, podczas zajęć z dzieckiem, podczas wizyty terapeutycznej, w życiu prywatnym.

   

  Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały dotyczące omawianych zagadnień.

    

                           INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Organizator:

  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Educata" we Wrocławiu

  Prowadzący:

  Edwin Bażański – logopeda, neurologopeda kliniczny

  kontakt mailowy: edwin.bazanski@gmail.com

  Liczba godzin:

  od 9.00 do 18.00

  Termin:

  10 marca 2018 r.

  Liczba miejsc:

  20

  Cena:

  450 PLN

  Miejsce warsztatów:

  Wrocław

  Możliwość noclegów:

  odsyłamy na strony internetowe hoteli we Wrocławiu

   Wszyscy uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnej odzieży (preferowany dres), koca lub karimaty oraz wodę mineralną.

   

  ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA WARSZTATY

   ● Zgłoszenia na warsztaty:

  - pobierz  kartę zgłoszenia

  - wypełnioną kartę odeślij na adres mailowy: educata@educata.pl

  W tytule wiadomości prosimy wpisać „Szkolenie– emisja głosu”.

   

  Zaliczkę na warsztaty w wys. 200 PLN proszę wpłacić w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania zgłoszenia na konto współorganizatora:

  EDUCATA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WROCŁAWIU 
  BZ WBK numer rachunku 15 1090 2398 0000 0001 3361 1186

  (obowiązuje co najmniej tygodniowe wyprzedzenie odwołania uczestnictwa, w przeciwnym razie zaliczka przepada).

  ● Pozostałą opłatę za udział w warsztatach w wys. 350 PLN należy przesyłać na konto  jw. najpóźniej do 03 marca 2018 r. Przed dokonaniem wpłat należy upewnić się telefonicznie o wolnych miejscach.

   

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl