tel.608 782 558
educata.poradnia@gmail.com
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  Nowa oferta w Poradni:

  Terapia dysfagii kliknij po więcej informacji

  Terapia INPP kliknij po więcej informacji

  Arteterapia kliknij po więcej informacji

   

  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  EMISJA GŁOSU JAKO KLUCZOWY ETAP SAMOWIEDZY KAŻDEGO LOGOPEDY ORAZ TERAPIA ODDECHOWA I EMISYJNA W PRACY Z PACJENTEM

  Prowadzący - Edwin Bażański – aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, logopeda, neurologopeda kliniczny, terapeuta emisji głosu. Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego
  i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Od dwudziestu lat zajmuje się poszukiwaniem skutecznych metod wydobywania głosu u osób nie tylko zajmujących się zawodowo pracą głosem ale także u osób z upośledzeniami oraz u osób z niepłynnością mowy.

  Program:

  1. Archetyp parametrów oddechowych czyli anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania prawidłowego oddechu oraz anatomiczne uwarunkowania części twarzowej w wywoływaniu dźwięku.
  2. Typologia oddechu – podziały  ze względu na płeć, funkcjonowanie czynnościowe i społeczne. Zróżnicowanie oddechowe u obojga płci warunkujące specyfikę głębokości oddechowej, prawidłowości, upośledzenia.
  3.  Etapy rozwoju oddechowego we wszystkich okresach rozwojowych.
  4. Metody diagnozowania upośledzeń pracy przepony.Podział anomalii przeponowych z uwzględnieniem głębokości przeponowo-rezonacyjnej.  Aktywizacja przepony poprzez trening wysiłkowy.
  5. Rezonator czaszkowy, piersiowy i brzuszny. Rejestratory tonów niskich i wysokich.
  6. Appoggio – podparcie oddechowe jako apogeum
  7. Terapia oddechowa jako dążenie do wsparcia rozwoju językowego:

        - Diagnoza per oculis

        -Diagnoza sensoryczno-manualna

        -Diagnoza rezonacyjna

        -Diagnoza iluminacji dźwiękowo –myślowej

  1. Terapia psychostymulacji oddechowej jako priorytetowy element treningu w dysfunkcjach: Zespół     Downa, upośledzenia w stopniu umiarkowanym, niepłynność mowy, afazja.

        - „stres komunikacyjny”   w autyzmie czyli neurotyczny lęk przed „mówieniem przeponowym”.(przykładowe materiały filmowe)

        -„uduszony głos” czyli krtaniowy i tchawiczy charakter  głosu w Zespole Downa (przykładowe materiały filmowe)

        -Technika Delikatnego Startu Mowy (TDSM) oraz Technika Przedłużonego Mówienia (TPM) u osób z niepłynnością mowy.

        -„wybudzanie głosu” czyli spastykagłosu w afazji.

  1. Ćwiczenia energetyzujące i relaksacyjne. Wydobywanie odpowiedniej barwy głosu i  tonacji.
  2. Ćwiczenia głosowe z  zakresu Metod Prezentacji Osobistej  z zastosowaniem „sinusoidalności głosowej” w przemówieniu publicznym, podczas zajęć z dzieckiem, podczas wizyty terapeutycznej, w życiu prywatnym.

  Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały dotyczące omawianych zagadnień.

                        

   

   

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Prowadzący:

  Edwin Bażański – logopeda, neurologopeda kliniczny

  Termin:

  01 czerwca 2019 r.

  (warsztaty: sobota 9.00-18.00)

  Liczba miejsc:

  15 (prosimy, by każdy uczestnik przyniósł ze sobą karimatę lub koc)

  Cena:

  450 PLN

  Miejsce warsztatów:

  Wrocław – dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

   Zapisy poprzez e-mail: edwin.bazanski@gmail.com

  Wszyscy uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnej odzieży (preferowany dres) oraz wodę mineralną.

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl