tel.608 782 558
educata.poradnia@gmail.com
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  Nowa oferta w Poradni:

  Terapia dysfagii kliknij po więcej informacji

  Terapia INPP kliknij po więcej informacji

  Arteterapia kliknij po więcej informacji

   

  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Oferta

  Poradnia prowadzi działalność w zakresie:

  1. Diagnozy:
  • określanie poziomu rozwoju intelektualnego
  • określanie przyczyn trudności w nauce
  • określanie uzdolnień i mocnych stron dziecka
  • określanie podłoża zaburzeń rozwojowych
  • określanie podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych
  • określanie predyspozycji zawodowych
  • określanie poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych
  • określania zaburzeń w obszarze integracji sensorycznej oraz integracji odruchów

  Po przeprowadzonym badaniu rodzic otrzymuje informacje na temat wyników diagnozy oraz poradę. Możliwe jest również otrzymanie pisemnego omówienia wyników badań w formie opinii.

  1. Terapii:
  • indywidualna terapia psychologiczna (zaburzeń lękowych, trudności emocjonalnych, wychowawczych)
  • indywidualna terapia pedagogiczna (dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, z wolniejszym rozwojem psychoruchowym, z trudnościami w nabywaniu umiejętności szkolnych – czytaniu i pisaniu, z trudnościami w nauce matematyki, z obniżoną sprawnością grafomotoryczną, dla uczniów dyslektycznych).
  • indywidualna terapia logopedyczna (dla dzieci z wadą wymowy, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami komunikacji).
  • indywidualna terapia integracji sensorycznej i integracji odruchów INPP.
  • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci:
   -  z trudnościami w uczeniu się,

            - wspierające rozwój społeczno-emocjonalny.

  Dla każdego dziecka uczestniczącego w terapii opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

       3. Doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

       4. Realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

       5. Konsultacji i doradztwa w zakresie mutyzmu wybiórczego.

       6. Instruktażu dotyczącego masażu Shantata.

   

  W swojej pracy diagnostycznej korzystamy z wystandaryzowanych nowoczesnych testów psychologicznych i pedagogicznych.

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl